Lista funcţiilor din cadrul aparatului propriu al Şcolii Gimnaziale comuna Breaza la data de 31.03.2018 cf HG nr 38/2017, Legea 153/2017

Standard

Fisier

Reclame